אני עצמי ואנוכי | מאת: מור אסאל

la_2011 la22

בחברה שלנו, ה'עצמי' מדוכא. מאשימים אותו. אנחנו עומדים מול הראי ואומרים ל'עצמי'" 'תראי איזו שמנה את', 'תראה איך אתה רופס'. לא נותנים לרגש לבכות, לרקוד, ללבוש בגד ים. ואז, מה נותר ל'עצמי'? להתנחם באוכל.